Aktualności

W naszym Centrum powstał nowy regulamin przyjmowania Pacjentów w okresie epidemii :

1. Prosimy o umawianie wizyt wyłącznie w formie telefonicznej.
2. Przed zaplanowaną wizytą zostanie przeprowadzony z Państwem wywiad telefoniczny.
3. Prosimy o przybycie na umówioną godzinę (nie wcześniej).
4. Prosimy o pozostawienie zbędnego okrycia wierzchniego w samochodzie.
5. W rejestracji może przebywać tylko jedna osoba.
6. Prosimy o przybycie bez osób towarzyszących. W przypadku wizyty osoby niepełnoletniej lub niepełnosprawnej, towarzyszyć może tylko jeden rodzic/opiekun.
7. Przy wejściu do gabinetu obowiązkowo należy zdezynfekować ręce bezdotykowym podajnikiem z płynem do dezynfekcji.
8. Prosimy o przebywanie w maseczce ochronnej i rękawiczkach. Maseczka zostanie zdjęta jedynie na czas zabiegu.
9. Personel zmierzy Państwu temperaturę termometrem bezdotykowym. W przypadku pacjentów niepełnoletnich – zarówno pacjent, jak i osoba towarzysząca przechodzą pełną ww. procedurę. Pacjent przyjmowany jest na wizytę, jeżeli temperatura jego ciała wskazuje poniżej 37,3 stopni Celsjusza.
10. Pacjent zostanie poproszony o wypełnienie wywiadu epidemiologicznego.
11. Stworzona została strefa przejściowa, gdzie należy ubrać jednorazowe środki ochronne.
12. Prosimy o niedotykanie żadnych powierzchni poza fotelem.
13. Prosimy o stosowanie się do wszelkich poleceń personelu.

Dziękujemy wszystkim Pacjentom za zrozumienie. Nie wprowadzamy żadnych dodatkowych opłat za wdrożone środki ochrony osobistej naszych Pacjentów oraz personelu medycznego.

Nowy aparat RTG panoramiczny

Kontrolne wizyty stomatologiczne