Dla lekarzy

Oferujemy leczenie endodontyczne pod mikroskopem Leica. Pracujemy narzędziami rotacyjnymi korzystając z pomocy endometru i mikromotora endodontycznego ( X – Smart – Raypex V ).

Kanały wypełniamy termoplastyczną gutaperką (SuperEndo Alfa II, SuperEndo Beta).

Ząb po leczeniu kontrolowany radiologicznie zabezpieczony wypełnieniem tymczasowym powraca na dalsze leczenie do lekarza prowadzącego.