RODO

Szanowny Pacjencie,
25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Centrum Stomatologiczne NZOZ Prodentist Justyna Tokarz przeprowadza różnorodne działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych.
W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także prawach przysługujących Państwu w związku z korzystaniem z naszych usług.
Centrum Stomatologiczne NZOZ Prodentist Justyna Tokarz z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Orzeszkowej 87, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach:
– świadczenia usług medycznych
– wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych
– wykrywania nadużyć i zapobiegania im
– wsparcia obsługi pacjenta
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Dane osobowe są udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Przykładem takich podmiotów są: biura podatkowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, Okręgowa Izba Lekarska, ZUS, firmy świadczące usługi powiadamiania pacjentów, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy windykacyjne.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług medycznych, bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Państwa.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Kontakt do Administratora Danych Osobowych:
Centrum Stomatologiczne NZOZ Prodentist Justyna Tokarz
Ul. Orzeszkowej 87
43-300 Bielsko – Biała
Tel.: 33 818 22 22
Emial: prodentist@prodentist.pl
Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działańz Pani/Pana strony.