Radiologia

Nasi pacjenci mają zapewniony pełny zakres badań radiologicznych podczas każdej wizyty (również podczas wizyt kontrolnych).

radiologia-stomatologiczna-1

Dysponujemy pracownią radiologiczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt obejmujący:
aparat RTG Kodak 2200 oraz radiowizjografię cyfrową Kodak 5100.

Cyfrowy system diagnostyki obrazowej stosujemy podczas leczenia endodontycznego, zabiegów z zakresu chirurgii, ortodoncji, protetyki, implantologii oraz stomatologii zachowawczej.

Badania te pozwalają na szybką diagnostykę i prawidłowe leczenie. Wykonujemy również zdjęcia RTG/RVG dla pacjentów z gabinetów nie posiadających własnej pracowni radiologicznej.

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Postępowanie naszej firmy ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach i obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy prawo atomowe, a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko. Nie ma uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego.