Radiologia

Nasi pacjenci mają zapewniony pełny zakres badań radiologicznych podczas każdej wizyty (również podczas wizyt kontrolnych).

radiologia-stomatologiczna-1

Dysponujemy pracownią radiologiczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt obejmujący:
aparat RTG Kodak 2200 oraz radiowizjografię cyfrową Kodak 5100.

Cyfrowy system diagnostyki obrazowej stosujemy podczas leczenia endodontycznego, zabiegów z zakresu chirurgii, ortodoncji, protetyki, implantologii oraz stomatologii zachowawczej.

Badania te pozwalają na szybką diagnostykę i prawidłowe leczenie. Wykonujemy również zdjęcia RTG/RVG dla pacjentów z gabinetów nie posiadających własnej pracowni radiologicznej.